Pöttöm pille picikét pihen pipacs pírján,
poéta papiruszon prózákat publikál.
*
Pénteken pár palack portóit poharazgat,
pipogya Pista pisze pincérnőre pislant.
*
Pókhálós pajtában paripát patkol Pöcök,
Piroska praclijában partvis, portól prüszköl.
*
Pécsváradi parókián pocakos püspök,
piros palástban pitymallatkor pajeszt pödör,
*
Pár puritán padon pásztor pipája pöffent,
platán pattogó parázs púpján pára pisszen.